Vi gör det enkelt att lyckas med video

Video som vägen till fler affärer och kunder

Det finns en anledning till att SF Anytime, HBO & Tele2 väljer Magnus och Björn

Vi gör det enkelt att lyckas med video, med idén att du ska tjäna mer. Se vad vi lovar:

100% Specialister

Rätt person

Vi förser rätt projekt med rätt människor – efter 20 år är kunskapen enorm
Vårt erbjudande

100% Framtidssäkring

Rätt val

Vår idé är landvinningar genom innovation – det ger partnerskap för framtiden
Vårt erbjudande

100% Hållbar

Rätt väg

Ingen annan teknik är så grön kommunikation – video gör det rätt och roligt
Vårt erbjudande

100% Framgång

Rätt resultat

Välj den som är utvecklingen för maximerade möjligheter – och minimerad risk
Vårt erbjudande

Mål, problemformulering och framgångsfaktorer; här lägger vi tillsammans fundamenta för framgång

Är projektet genomförbart och till vilken kostnad; genom en pilot får vi viktiga beslutsunderlag

Balansera organisation, process och teknik; styra och kalibrera är A och O för snabba bra projekt

Flexibla ramverk och tillräcklig testning; börja från start med att preppa målgången – alla glada!

Magnus Hoem, Head of research

Video överallt

ÅR 2022 är varje organisation en videoorganisation. Det spelar ingen roll om du är inom media, medtech eller bakar bröd. Du måste hantera video. Pandemin satte turbo på utvecklingen men startade den inte. Beredskapen för video varierar stort liksom vad företagen gör med sina videodata. Själv intresserar jag mig just nu för video i det offentligas tjänst.
Följ Magnus på Linkedin
Video Genius™

Ledande aktörer väljer T3

Tele2 SF Anytime HBO Telia Britbox TV4 Turner

Vi gör det enkelt att lyckas med video

Vi är verksamma inom sex områden, se vad som passar dig:

Grönare, säkrare, smartare och snabbare video. 24/7.

System med kapacitet för varje scenario. Utmana oss.

Skumma av intäkterna under ytan. Vi har all praxis.

Video har knappt börjat. Nyfiken på nästa tillväxt?

Vi investerar i utveckling så du får mer. Go Labs!

Data om data är nya data som ger mer data. Få koll.